Plan de Formación Agrupado

Inicio Plan de Formación Agrupado

Cursos de formación do Plan Agrupado
da Deputación Provincial de A Coruña

A Deputación Provincial de A Coruña pon en marcha a través da empresa Alvalop Servicios, unha plataforma e soporte técnico para a realización de varios cursos do Plan de Formación Agrupado, programados na modalidade de videoconferencia.

Velaquí os diferentes cursos que se realizaron e que se van a realizar o longo deste ano.

  • 1298 – Responsabilidade penal e administrativa do persoal funcionario
  • 1299 – Resolución dos contratos do sector público
  • 1305 – Protección xurídica das victimas de violencia de xénero
  • 1321 – Habilidades de comunicación cos compañeiros-as e a cidadanía
  • 1253-2 O Enfoque de xénero no contexto rural
  • 1280-2 A contabilidade pública e a súa problemática práctica aplicada ás entidades locais